Privacy verklaring

Spelen met ruimte kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Spelen met ruimte, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Spelen met ruimte verstrekt. Spelen met ruimte kan de volgende...

Voorwaarden inschrijving en annulering

Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfformulier op onze website of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens. Inschrijving is persoonsgebonden en bindend. Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor het gehele opleidingstraject, de...

Spelen met ruimte klachtenregeling

  Bij klachten over de dienstverlening door Spelen met ruimte streef ik ernaar deze naar volle tevredenheid van de opdrachtgever te behandelen. Neem daarom in geval van een klacht eerst direct contact op met Frank Weijers, telefonisch (06-52403247), per mail...

Spelen met ruimte Algemene voorwaarden

1.0 Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Spelen met ruimte, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, counseling en andere vormen van begeleiding hierna te noemen...