• Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfformulier op onze website of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor het gehele opleidingstraject, de gehele training of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 14 dagen en in alle gevallen voor de aanvang van de training/workshop door u wordt voldaan.
 • Na ontvangst van uw inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd waarbinnen u zonder opgave van redenen of kosten de inschrijving kunt annuleren. U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren.
 • In sommige situaties is na overleg met Spelen met ruimte gespreide betaling van het cursusgeld mogelijk mits het totaalbedrag is voldaan voor aanvang van de opleiding/training/workshop.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot drie maanden voor aanvang van de opleiding/training/workshop wordt 25% van het totale factuurbedrag aan administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht, hierna wordt 50% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen. Naast annuleren is het mogelijk om, in overleg, iemand anders in uw plaats te laten gaan.
 • Alleen schriftelijk annuleren is mogelijk.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door frankweijers.com BV uiteraard het volledige door u betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainers(s) of workshopleider(s) behoudt Spelen met ruimte zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s) of workshopleider(s) in te zetten.
 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan vervolgbegeleiding of coaching.
 • Bij overintekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. In dat geval krijgt u bericht van plaatsing op de wachtlijst.

‘Spelen met ruimte’ is een handelsnaam van frankweijers.com BV

Utrecht, 3 september 2018