Job 8 voor werkgevers

Deep Democracy – Level 4

deep-democracy-logo

De driedaagse level 4 training focust op een dieper begrip van jezelf en dan speciaal in relatie tot conflict, projectie en roltheorie.

Als je meedoet aan deze training ben je verplicht een I-Know-Me assessment vragenlijst in te vullen, gevolgd door een persoonlijke feedback sessie per Skype. Daarnaast oefen je in deze training jouw Deep Democracy meta-skills.

Meer informatie?
Klik hier.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
576