Job 8 voor werkgevers

Deep Democracy in onderwijs – leertraject

Deep Democracy in onderwijs – leertraject

Waarom moet Deep Democracy het onderwijs in?

Omdat scholen dé plek bij uitstek vormen waar we met realistisch optimisme kunnen bijdragen aan een betere wereld. Omdat we daar met de toekomst van onze wereld werken, met een jonge generatie die nog wél kan leren:

  • om vrijmoedig te spreken en openhartig te luisteren
  • dat harmonie niet de afwezigheid van conflict, maar juist het goed omgaan ermee is – en kan leren om daarnaar te handelen
  • om echt inclusieve besluiten te nemen met elkaar, met de wijsheid van meerderheid én minderheid.

Omdat het tijd wordt dat we het potentieel van al die mensen die betrokken zijn bij onderwijs voluit gaan benutten.

 

Hoe komt het dat we zoveel potentieel onbenut laten (en het klimaat waarin we dat doen ook niet altijd even aantrekkelijk is)?

We vermijden nogal eens conflicten, durven afwijkende standpunten lang niet altijd naar voren durven te brengen en luisteren vaak niet al te openhartig naar elkaar. Dat maakt dat in veel gesprekken die we voeren niet of onvoldoende wordt gezegd wat er gezegd moet worden – en van wat er gezegd wordt horen we lang niet alles. Doodzonde. We modderen samen verder, ieder met ons eigen gelijk. Dat kost veel energie en draagt niet bij aan een klimaat waarin plezierig samenwerkt wordt. Daardoor laten we veel potentieel onbenut, waardoor we aanzienlijk minder goed presteren dan we zouden kunnen.

Doodzonde.

Als we dat op school met elkaar doen – in de schoolleiding, in vaksecties, in teams, in de klas – zijn we niet echt bezig om het best denkbare onderwijs te maken. Dat kan echt totaal anders.

 

Hoe kan dat anders?

Door samen een cultuur te creëren waarin er vrijmoedig wordt gesproken en openhartig wordt geluisterd, conflicten op een constructieve manier worden aangegaan en er besluiten worden genomen waarin de wijsheid van iedereen, meerderheid én minderheid, wordt benut. Zodat iedereen meedoet, betrokken blijft en de besluiten veel beter worden.

 

Hoe werk je aan die andere cultuur?

Door de filosofie en tools van Deep Democracy toe te passen.

deep democracy in onderwijs - leertraject

 

Deep Democracy is een zienswijze die helpt om goed te kijken naar groepen: wat speelt er in de bovenstroom en wat speelt er in de onderstroom? Het is tegelijkertijd een heel praktische methode, waarin we tegenstellingen, afwijkende meningen en perspectieven, gebruiken als start voor een creatief proces, waarin we de wijsheid van meerderheid én minderheid benutten.

Deep Democracy zorgt dat we:

  • goede gesprekken voeren, d.w.z. gesprekken waarin iedereen vrijmoedig spreekt en openhartig luistert;
  • conflicten niet mijden, maar juist aangaan, in verbinding met elkaar, om zo gezamenlijk te onderzoeken hoe botsende perspectieven tot meer inzicht en een betere relatie kunnen leiden;
  • de beste besluiten nemen, d.w.z. besluiten die inclusief zijn: alle wijsheid, van zowel meerderheid als minderheid, wordt gebruikt én iedereen voelt zich gehoord en blijft daardoor betrokken.

Kortom, Deep Democracy gaat over het goede gesprek, het betere conflict en het beste besluit.

 

Hoe zorg je ervoor dat Deep Democracy snel impact heeft op school, op alle lagen?

Door met een diverse groep van maximaal 16 mensen (schoolleiding aangevuld met een aantal docenten) deel te nemen aan een leertraject Deep Democracy, op maat gemaakt voor je eigen school. Het leertraject omvat in beginsel vier losse dagen, met telkens 4-8 weken tussenpoze:

 

Deep Democracy in onderwijs – Leertraject

– dag 1: het goede gesprek
– dag 2: het betere conflict
– dag 3: het beste besluit
– dag 4: toepassing, integratie, verdieping

De deelnemers gaan na iedere dag in het leertraject direct actief aan de slag met wat ze hebben geleerd. Door deze directe toepassing op verschillende plekken in en buiten de school (in de schoolorganisatie, in de klas met leerlingen, in relatie met ouders en anderen buiten school) komt iedereen op school in aanraking met Deep Democracy.

 

 

Geïnteresseerd? > Bel 06 52 403 247 of mail 

Deep Democracy in onderwijs – leertraject

Deep Democracy in onderwijs – leertraject

 

deep democracy logo
ruimte blog Frank Weijers

Aanmelden

Spelen met ruimte logo en Frank 250px 2018