Bij klachten over de dienstverlening door Spelen met ruimte streef ik ernaar deze naar volle tevredenheid van de opdrachtgever te behandelen. Neem daarom in geval van een klacht eerst direct contact op met Frank Weijers, telefonisch (06-52403247), per mail frank@spelenmetruimte.nl) of per brief (Spelen met ruimte, Groenestraat 102, 3512 PV Utrecht).

Ik reageer z.s.m. op de klacht, doch uiterlijk binnen een termijn van drie weken. Daarbij wordt de klacht uiteraard volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Klachten worden binnen een termijnen van drie weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klant hiervan z.s.m. doch uiterlijk binnen twee weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal dan een indicatie worden gegeven wanneer we verwacht uitsluitsel te kunnen geven

Indien de klachtbehandeling naar de mening van een opdrachtgever niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan deze zich wenden tot de tuchtcommissie van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) waarbij ik ben aangesloten. Het oordeel van deze tuchtcommissie is voor beide partijen bindend. De opdrachtgever zal schriftelijk in kennis worden gesteld van de afhandeling van de klacht. Klachten worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Adres Tuchtcommissie
Tuchtcommissie KID
t.a.v. de secretaris
Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen
tuchtcommissiekid@pvdb.nl

Bij niet naleving van één of meer van de regels uit de Gedragscode van de Ooa kunnen leden van de Ooa ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen of nalatigheid. In principe kan iedereen die een redelijk belang heeft (ter beoordeling door de Tuchtcommissie) een klacht indienen.

Voor de officiële procedure voor het indienen van een klacht verwijs ik u naar artikel 1 van het Reglement voor Tuchtrechtspraak

Utrecht, 3 september 2018

Spelen met ruimte
Groenestraat 102
3512 PV Utrecht

KvK: 09129969

‘Spelen met ruimte’ is een handelsnaam van frankweijers.com BV