Job 8 voor werkgevers

Deep Democracy – Level 1

deep-democracy-logo

Tijdens de tweedaagse Level 1 training leer je de grondbeginselen en een aantal facilitatie-vaardigheden om de Lewis methode van Deep Democracy in je eigen praktijk toe te passen.

We maken gebruik van zowel de rationele als de emotionele aspecten van het besluitvormingsproces in een groep. Gedurende de dagen word je je bewuster van de impact van je eigen mate van neutraliteit op een groep. En van de rollen die je in een groep inneemt.

Na deze training zul je een andere kijk hebben op conflicten in groepen en nieuwe praktische vaardigheden rijker zijn.

Meer informatie?
Klik hier: Deep Democracy: Training level 1

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
576