Job 8 voor werkgevers

Deep Democracy tools: Gespreksmodel

deep-democracy-logo

De stappen van Deep Democracy

De Lewis methode van Deep Democracy kent een aantal stappen die ervoor zorgen dat de stem van de minderheid wordt gehoord en kan worden meegenomen in het meerderheidsbesluit. Het is een concreet gespreksmodel dat leidt tot inclusieve besluiten. De stappen zien er als volgt uit.

1. Verzamel alle invalshoeken

Nodig iedereen uit om zijn of haar mening, idee en/of invalshoek te delen. Dit vraagt om een onbevooroordeelde, luisterende houding. Met volle aandacht luister je naar alle bijdragen. Alle invalshoeken doen er toe. Wees open en neutraal.

2. Zoek actief naar het ‘alternatief’

Terwijl we ideeën met elkaar delen, tekenen zich vaak enkele voorstellen af. De neiging is om met deze voorstellen mee te gaan en snel tot besluitvorming over te gaan. Toepassing van Deep Democracy vraagt iets wezenlijk anders: je gaat actief op zoek naar het alternatief. Dat doe je door expliciet te vragen of iemand nog een heel ander idee, een heel andere gedachte en/of een heel andere invalshoek wil delen.

3. Verspreid het ‘alternatief’

Wanneer iemand een nieuw perspectief inbrengt, is de kans aanwezig dat deze wordt ontvangen met gelach, gezucht en opmerkingen als ‘heb je hem/haar weer’, of ‘we waren bijna rond!’. Voorkom dat mensen alleen komen te staan door te vragen wie zich enigszins herkent of kan verbinden aan het alternatieve voorstel.Wanneer na een goede exploratie en herhaling van deze eerste drie stappen het duidelijk is dat er een aantal voorstellen zijn, worden deze in stemming beracht. Bij een unanieme meerderheid, breng je het voorstel in de praktijk. Wanneer er een sterk verdeelde stemming is, ga je terug naar stap 1 en vraag je iedereen goed en helder te lobbyen voor de verschillende ideeën, suggesties of voorstellen, om zo meer helderheid te krijgen in de betekenis van de verschillende opties. Daarna stem je opnieuw. Wanneer er een duidelijke meerderheid is, ga je naar stap 4.

4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe

In deze stap ga je de mensen langs die hun voorkeurs-stem hebben verloren. Allereerst erken je dat het niet fijn is dat je niet ‘krijgt’ wat je graag wilt, door te zeggen: ‘Sorry, het is niet geworden wat jij het liefst wil’. Daarna vraag je hen wat ze nodig hebben om met het meerderheidsbesluit

deep democracy logo
ruimte blog Frank Weijers

Aanmelden

Spelen met ruimte logo en Frank 250px 2018