Job 8 voor werkgevers

Ruimte

Ruimte bestellen? Klik hier.

Stop met onzin, doe wat de bedoeling is.

We doen van alles dat niet de bedoeling is omdat anderen van ons verwachten dat we het doen, we denken dat anderen dat van ons verwachten, we nu eenmaal gewend zijn om te doen wat we doen, we bang zijn voor wat er gebeurt als we ermee zouden stoppen, het zo lekker houvast biedt, we er nu eenmaal goed in zijn, we bang zijn voor represailles, we denken dat we niet zonder kunnen, de inrichting van onze werkplek ons beperkt, etc. 

Tegelijkertijd komen we niet toe aan veel van wat wél de bedoeling is, omdat we denken er de ruimte niet voor te hebben.

Ruimte gaat over tijd, geld, bevoegdheden, vierkante meters, regelmogelijkheden, invloed, en vooral over onze beleving van ruimte.

Hoe kunnen we – individueel en samen in organisatie en daarbinnen in teams – onze ruimte beter gebruiken? Hoe stoppen we met onzin en krijgen we het voor elkaar om veel beter te doen wat de bedoeling is?

Ruimte

Ruimte biedt een krachtig model om helder zicht te krijgen op de mate waarin we handelen volgens onze bedoeling. Het laat ook zien in hoeverre de inrichting van leven en werk daaraan bijdraagt of kán bijdragen. Daarbij worden interventies gegeven die eenvoudig toepasbaar zijn om ruimte te creëren én te benutten.

 

Ruimte afbeelding boek

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
544