Spelen met ruimte Algemene voorwaarden

1.0 Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Spelen met ruimte, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, counseling en andere vormen van begeleiding hierna te noemen...