06 52 403 247 frank@spelenmetruimte.nl
Job 8 voor werkgevers

Basispagina Project

Wanneer mensen zich niet of onvoldoende gehoord voelen heeft dat ingrijpende gevolgen voor de dynamiek in een groep. Er wordt vaak niet openlijk over gesproken. In plaats daarvan gaat de niet gehoorde minderheid klagen en sabotagedrag vertonen: (cynische) grappen maken, roddelen, vertragen, stoppen met communiceren en erger. Zo ontstaat een (soms haast onoverbrugbare) kloof. In elk team, maar zeker in een (cultureel) divers team, kunnen dergelijke dynamieken spelen.

De oplossing: stop verschillen niet weg, maar onderzoek ze.

 

Deep Democracy

Deep Democracy gaat over samenwerken en besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen, waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. In tegenstelling tot de ‘gewone’ democratie, waarin weinig tot geen rekening wordt gehouden met de wil van de minderheid, is het beginsel van Deep Democracy dat iedere deelnemer een essentiële bijdrage kan leveren aan het grotere geheel.Tegenstellingen worden niet gezien als belemmering, maar vormen juist de start van een creatief proces. Daarmee is Deep Democracy een inclusieve denk- en werkwijze: diversiteit wordt verwelkomd en omarmd.

Aandacht voor de onderstroom

Deep Democracy helpt niet alleen om alle verschillende ideeën, perspectieven en meningen te verkennen, maar het geeft ook aandacht en ruimte aan de onderstroom in groepen: emoties, overtuigingen, oud zeer, drijfveren, angsten, verlangens en drijfveren. Precies daar zit de werkelijke potentie van een groep – en als we daar onvoldoende aandacht aan geven zorgt dat voor onveiligheid, blokkades en sabotage van veranderingen en besluiten. Door juist wel aandacht en ruimte gegeven aan de onderstroom worden zowel de onderlinge relaties als de kwaliteit van de besluiten aanzienlijk verbeterd.

Zodra een minderheidswijsheid over het hoofd wordt gezien, genegeerd of onderdrukt, dan heeft dit impact op de veiligheid in de groep en de algehele groepsdynamiek. Niet alleen de kwaliteit van de beslissingen leidt hieronder, ook de algehele sfeer en bereidheid tot samen werken en verbinden staat onder druk, omdat de minderheid zich onvoldoende gehoord voelt. Resultaat: niet het beste besluit en een deel van de groep dreigt af te haken.

Krachtige én gedragen besluiten

Deep Democracy biedt praktische handvatten en technieken om met uitersten om te gaan. Niet vanuit de gedachte dat we dwarsliggers moeten manipuleren om zonder al te veel morren het genomen besluit te volgen. Maar vanuit de overtuiging dat krachtige besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

De Lewis-methode van Deep Democracy is in de jaren negentig door Greg en Myrna Lewis ontwikkeld in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika en wordt sindsdien succesvol toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit.

RUIMTE BESTELLEN? KLIK HIER.

Ruimte Boek Ad
Spelen met ruimte logo en Frank 250px 2018
ruimte blog Frank Weijers

Aanmelden